0

Лицето е починало на 30.08.2021 год. Същото е несемейно с починали родители.
Бащата има 5 сестри и един брат, а майката 1 сестра, които са починали.
Лицето има 10 първи братовчеди, като 4 от тях са починали и имат живи деца.
Моля да ми разясните кои от роднините са наследници
Благодаря предварително

Зададен въпрос