0

Добър ден!

Интересувам се дали е задължително да се поставят под запрещение деца инвалиди 100 % с чужда  помощ след като навършат 18 г ,ако лицето живее предимно в чужбина и дали е изискване да има съдебно решение за настойник за да се поднови задграничен паспорт в чужбина. Детето не се е прибирало в България и е навършили пълнолетие в чужбина .

Благодаря!

Зададен въпрос