0

Здравейте, предлагам Ви следния казус, при постигане на успешното му решаване получавате 50% от обезщетението. Регистрирано ООД с двама съдружника извършва дейност около 15 години. Единият съдружник е управител. Дружеството ползва офис под наем със срок за три години. Управителят притежава ЕООД с различна дейност. След изтичане срока на договора за наем, офиса наема под наем ЕООД. Управителя на ООД осъществява като физическо лице, същата дейност, каквато е на ООД в офиса на ЕООД. Наема за офиса, управителя на ООД начислява за разход на ООД. Всичко това е без решение на общо събрание. Управителя дава права за осъществяване на дейност от друго лице, също без решение на ОС. Другото лице поддържа свой офис под наем, който поема ООД, също без решение на ОС. Годишните отчети на ООД регистрират дейност, но без печалби. След констатиране на обстоятелствата, дейността в допълнителния офис се преустановява. ООД първо напуска съдружника, а след това и управителя, едно и също лице. Бившия управител на ООД осъществява същата дейност и след напускане на ООД. Това е в рамките на 5-10 години.

Зададен въпрос