0

Здравейте. Спрямо закона за собствеността, как се случва делбата на разноските за ремонт на път на вилна зона? На къща ли? На брой живущи ли? На брой коли ли? Кой е обективният критерий, по който се смята?

Зададен въпрос